logo

Politika e privatësisë

Ne përdorim cookies për arsyet në vijim:

Statistika/përpunim statistikor: Informacionet personale procesohen/përdoren në mënyrë anonime.

Kjo na ndihmon të identifikojmë preferencat tuaja rreth përmbajtjes së faqes, në mënyrë që të publikojmë më shumë përmbajtje të tilla.
Sa më shumë informacion të disponojmë, aq më cilësore do të jetë përmbajtja e faqes së internetit.

 

Funksionet bazë: Na ndihmoni të kursejmë kohën tuaj.

Kurseni kohë duke mos pasur nevojë të zgjedhni gjuhën, rolin apo opsionet e tjera të preferencave tuaja.

 

Personalizimi i përmbajtjes: propozimi i përmbajtjeve që ju mund të pëlqeni më shumë, si për shembull aktivitete Kjo përfshin informacionet e mbledhura mbi interesat tuaja lidhur me përzgjedhjen e përmbajtjes, procesimit të të dhënave për përmbajtjen e shfletuar më shpesh nga ju, sa shpesh është shfletuar, kur dhe ku është shfletuar. Është me rëndësi ta dini se ne nuk ruajmë informacione mbi aktivitetin tuaj në serverët tanë: cookies ruhen në memorien e kompjuterit. Lexo më shumë për cookies.

 

Qëllime promocionale:

Ne do të shmangim për ju reklamat e panevojshme të sponsorëve tanë. Me pranimin e cookies, ju do të ndiqni vetëm reklamat që preferoni ose nuk do të ndiqni asnjë reklamë. Informacionet e publikuara në faqen tonë janë pa pagesë, prandaj reklamat na shërbejnë vetëm për të rritur cilësinë e përmbajtjes.

Me krijimin e profilit në faqen e internetit:

Ju do të përfitoni:

Mundësi për të ruajtur përmbajtje.

Me opsionin "aktivitetet e preferuara", ju mund të ruani dhe rishikoni sërish përmbajtjen e preferuar.

 

Mundësi për të qenë pjesë e diskutimeve
Ju mund të jepni mendimin tuaj për tema të ndryshme që trajtohen përmes aktiviteteve tona.

 

Kursimi i kohës
Preferencat tuaja të faqes (gjuha, roli) do të ruhen dhe konfigurohen automatikisht sa herë të hyni në faqe.

 

Rregullat e privatësisë / Politika e privatësisë për regjistrim:

Ne do të gjurmojmë aktivitetin tuaj dhe të dhënat do të procesohen në mënyrë anonime.

Preferencat e faqes do të ruhen në bazën e të dhënave, si pjesë e opsioneve të profilit tuaj. Kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë në privatësinë tuaj.

Ne nuk ruajmë asnjë informacion delikat, si për shembull numrat e kartës së identitetit. Por, ju duhet të na siguroni disa të dhëna personale si: emrin, email adresën dhe në rastin e hyrjes nga rrjetet sociale profilin identifikues.

 

Të gjitha tekstet (duke përfshirë) imazhet dhe informacionet e tjera që ju dërgoni si kontribut karshi faqes sonë të internetit, automatikisht konsiderohen pjesë e autorësisë tonë dhe ne jemi të lirë t’i përdorim, editojmë apo fshijmë ato.

 

E gjithë përmbajtja e faqes së internetit është e filtruar dhe ne mund të fshijmë çdo përmbajtje që shkel rregullat/politikën e redaktimit, pa paralajmërim.


Përmbajtja e faqes së internetit nuk mund të kopjohet apo përdoret pa miratimin tonë. Nëse dëshironi të përdorni përmbajtje nga faqja, ju lutem mos hezitoni të na shkruani në info@komfkosova.org

 

Qëllimet tona janë të drejta, prandaj ju lutemi që të tilla të jenë dhe tuajat.