logo

Ushtrime për frymëmarrje

Këto ushtrime mund të paraprijnë ose të ndjekin një aktivitet të caktuar. Ushtrimet zhvillohen ulur në mënyrë që ne të jemi pas fëmijës (nëse jeni i/e ulur në tapet, fëmija duhet të mbështetet tek ju). Përsërisni çdo ushtrim disa herë, ngadalë dhe pa nxituar.

  1. Kur thoni: merr frymë, ngrini krahët e fëmijës; kur thoni: lëshoni frymën, ulni krahët.
  2. Kur thoni: merr frymë, hap krahët e fëmijës dhe kur thoni: lëshoni frymën, ulni sërish krahët.
  3. Thuaj fëmijës të bëjë tingujt e mëposhtëm ndërsa lëshoni frymën: shhh, sss, zzz…