logo

Ushqeni hipopotamin

Formoni një hipopotam nga kartoni (të paktën 30 cm të gjatë), formoni peshq të vegjël me ngjyra të ndryshme; shkruani një shkronjë të madhe në çdo peshk (për fëmijë më të vegjël shkruani zanoret: A, E, I, O, U).

Fëmijët duhet të ushqejnë hipopotamin me peshqit prej letre. Ndërsa fëmija kap një peshk, pyetni për njohjen e shkronjës ose kërkoni nga ai/ajo ta përsërisë pas jush.