logo

Numërimi i luleve

Për të zhvilluar këtë aktivitet, do t’ju nevojitet një copë letre e bardhë dhe një e gjelbërt, gërshërë, ngjitës dhe disa lule të vogla të prera nga letra. Përdoreni letrën e gjelbërt për ta prerë formën e një peme dhe ngjiteni atë në një karton. Prisni dy vrima në pjesën e poshtme të kartonit.

Pastaj, duke përdorur letrën e bardhë bëni një shirit dhe shkruani mbi të numrat nga 1 deri në 5. Tërhiqeni shiritin e letrës në vrimat e hapura duke lënë të shihet vetëm njëri nga numrat dhe inkurajojeni fëmijën tuaj që të njohë numrin dhe të vendosë po aq lule në letrën e gjelbërt. Përdoreni ngjitësin për të ngjitur lulet.