logo

Mozaikë

Për të zhvilluar këtë lojë, do ju duhen disa shkopinj prej druri, ngjitës dhe një fotografi.

Gjeni një fotografi në një revistë për fëmijë në madhësinë e dorës tuaj, priteni atë dhe ngjiteni në shkopinj prej druri. Kur ngjitja të jetë tharë, prisni letrën mes shkopinjëve me gërshërë. Tani ju keni një mozaik. Ngjyrosni shkopin e parë dhe të fundit të mozaikut kështu fëmija mund të dallojë fillimin dhe fundin.