logo

Loja e mirënjohjes

Për të luajtur këtë lojë ju nevojitet vetëm një zar. Rregullat e lojës janë: fëmija ta hedh zarin dhe varësisht numrit që i bie, ai/ajo duhet t’iu përgjigjet kërkesave si më poshtë:

  1. Emërto një person për të cilin jeni shumë mirënjohës/e;
  2. Emërto pesë gjëra që ti i ke dhe për të cilat je mirënjohës/e;
  3. Emërto një kujtim për të cilin jeni mirënjohës/e;
  4. Emërto një shkathtësi për të cilën jeni mirënjohëse
  5. Emërto një libër i cili ju ka mësuar diçka më vlerë dhe ju për të jeni shumë mirënjohës/e;
  6. Emërto një film të mirë i cili ju ka dhënë një mesazh të mrekullueshëm dhe ju jeni mirënjohës për të.