logo

Krimbi me numra

Printoni krimbin, ngjisni krimbin në një copë kartoni dhe priteni atë. Ju gjithashtu mund të vizatoni krimbin vetë duke vizatuar rrathë për trupin e tij, dhe në secilin rreth të shënoni nga një numër.

Do t'ju duhen gjithashtu 10 kunja mbi të cilat do të shkruani numrat nga 1 në 10. Mundësia më e mirë janë kunjat prej druri, sepse mund të shkruani mbi to.

Qëllimi i aktivitetit është që fëmija të vendosë kunjin me numër të caktuar tek numri i njëjtë në trupin e krimbit.