logo

Figura e njeriut

Printoni figurën e njeriut ose priteni nga një libër apo revistë.

Emërtoni pjesët e trupit që mund të dallohen në figurë nga fëmija juaj. Merrni pak plastelinë dhe thoni fëmijës të krijojë disa pjesë të trupit që njeh dhe t’i vendosë mbi një letër.

Mund të përdorni plastelinë me ngjyra të ndryshme për pjesë të ndryshme të trupit - e njëjta ngjyrë për krahët (p.sh. e verdhë, e njëjta ngjyrë për këmbët p.sh. e  kaltërt), e kuqe për barkun, e bardhë për kokën, e zezë për pjesët e fytyrës