logo

Domino

Printoni shabllonet e dominosë ose prisni dhe ngjitni ato në mënyrë që secila kartë të ketë të njëjtën mbrapa. Ju mund t'i ngjyrosni ato duke përdorur lapsa për të ngjyrosur.

Nëse fëmija është më i vogël në moshë, shpjegoni parimin e renditjes së dominosë. Ju gjithashtu mund të flisni për fotot në domino, të emërtoni secilin objekt dhe ta përshkruani atë.

Loja mund të luhet në çift ose me disa fëmijë (në këtë rast ju duhet të përgatisni dy ose më shumë sete domino).