logo

Çanta magjike

Vendosni disa lodra (një makinë, top) në një çantë. Nëse fëmija është më i vogël në moshë, filloni me katër objekte më të mëdha.
Fëmijët më të rritur mund të kenë më shumë lodra si edhe lodra më të vogla. Udhëzoni fëmijën që të fusë dorën në çantë, të prekë njërën nga lodrat dhe të gjejë se cila lodër është pa e hequr atë nga çanta.
Fëmijët më të vegjël duhet të shohin se çfarë keni vendosur në çantë.
Ndihmojeni fëmijën duke e pyetur atë për objektin që prek: çfarë forme ka, a është e butë apo e fortë dhe kështu me rradhë.